Choirokoitia-CK – Agias Paraskevis Str 41, 7741 Choirokoitia