Kokkinotrimithia-KR – Gr. Afxentiou & Avlonas 2, 2660 Kokkinotrimithia