Michalakopoulou-N3 – Michalacopoulou Street 22, 1075 Nicosia