Polis Chrysochous -PL – Vasileos Stasioikou 11, 8820 Poli Chrysochous